Anstehende Termine

April 2019

 1. Freitag, 26. April 2019, 19:00 - 21:00

  cHaOz

 2. Sonntag, 28. April 2019, 17:00 - 19:00

  cHaOz

Mai 2019

 1. Freitag, 3. Mai 2019, 19:00 - 21:00

  cHaOz

 2. Sonntag, 5. Mai 2019, 17:00 - 19:00

  cHaOz

 3. Freitag, 17. Mai 2019, 19:00 - 21:00

  cHaOz

 4. Sonntag, 19. Mai 2019, 17:00 - 19:00

  cHaOz

 5. Freitag, 24. Mai 2019, 19:00 - 21:00

  cHaOz

 6. Sonntag, 26. Mai 2019, 18:00 - 19:00

  cHaOz