Anstehende Termine

April 2020

 1. Freitag, 3. April 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 14

 2. Freitag, 3. April 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 35

 3. Samstag, 4. April 2020, 17:00 - 19:30

  Teilnehmer: 16

 4. Sonntag, 5. April 2020, 17:00 - 19:00

  Teilnehmer: 21

 5. Sonntag, 5. April 2020, 17:30 - 19:30

  Teilnehmer: 13

 6. Freitag, 17. April 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 0

 7. Samstag, 18. April 2020, 17:00 - 19:30

  Teilnehmer: 0

 8. Sonntag, 19. April 2020, 17:00 - 19:00

  Teilnehmer: 0

 9. Freitag, 24. April 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 0

 10. Samstag, 25. April 2020, 17:00 - 19:30

  Teilnehmer: 0

 11. Sonntag, 26. April 2020, 17:00 - 19:00

  Teilnehmer: 0

Mai 2020

 1. Freitag, 8. Mai 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 0

 2. Samstag, 9. Mai 2020, 17:00 - 19:30

  Teilnehmer: 0

 3. Sonntag, 10. Mai 2020, 17:00 - 19:00

  Teilnehmer: 0

 4. Freitag, 15. Mai 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 0

 5. Samstag, 16. Mai 2020, 17:00 - 19:30

  Teilnehmer: 0

 6. Sonntag, 17. Mai 2020, 17:00 - 19:00

  Teilnehmer: 0

Juni 2020

 1. Freitag, 5. Juni 2020, 19:00 - 21:00

  Teilnehmer: 0

 2. Samstag, 6. Juni 2020, 17:00 - 19:30

  Teilnehmer: 0

 3. Sonntag, 7. Juni 2020, 17:00 - 19:00

  Teilnehmer: 0